Виховна робота в школі

Виховання – це процес, який передбачає використання форм, методів і засобів роботи, спрямованих на формування особистості, вдосконалення, корекцію чи розвиток окремих її якостей та рис. Це твердження неодноразово застосовується в літературі для загального визначення процесу виховання, але кожен вчитель та вихователь розуміє, що процес виховання заснований не лише на виконанні певного набору дій, а сам результат виховного процесу не завжди співпадає з очікуваннями.

Виховна робота в школі – це окрема ланка, певно, найважливіша у всьому періоді розвитку та вдосконалення особистості. Адже так важливо сформувати життєві пріоритети в тому віці, в якому людина ще піддається впливу і закладаються основи свідомого світосприйняття. Виховна робота в школі має на меті не лише формування в учнів понять «можна» чи «не можна», «потрібно» і «правильно», а й робить вагомий внесок в становлення освіченої, талановитої, гармонійно розвиненої особистості. Тому, виховуючи дітей, педагог повинен чітко планувати свою роботу, вивести систему послідовних дій, які сприятимуть поступовому і ефективному результату.

Кожен вчитель знає, як непросто інколи врахувати всі аспекти, котрі стосуються важливих сфер життя і донести їх до свідомості учня. Часто перед вчителем постає запитання: як організувати процес виховання в системі шкільної освіти? Які теми винести на індивідуальну роботу? Які виховні заходи будуть доцільними для роботи з конкретним учнівським колективом та як провести батьківські збори, щоб вони були не лише «інформативною лекцією», а й стали поштовхом для залучення батьків до активної співпраці у нелегкому процесі виховання дитини.


Виховні заходи