Календарно-тематичне планування.НУШ. "Навчання грамоти".1 клас (за"Букварем" Н.Кравцової,О.Придаток)

Календарно-тематичне планування.НУШ. "Навчання грамоти".1 клас (за"Букварем" Н.Кравцової,О.Придаток)

Орієнтовне календарно-тематичне планування з курсу «Навчання грамоти»
(до «Букваря» Н. Кравцова, О.Придаток – Тернопіль:
Підручники і посібники, 2018. – 96 с.)
1 клас
І семестр

7 год на тиждень№ з/п

Тема уроку

Стор.

Дата

1.

Букварик – вірний помічник. Будемо знайомі! Знайомство зі школою, класом, однокласниками. Сюжетно-рольові ігри

с. 3


2.

Основи правильної постави. Правила сидіння під час письма. Вітання і знайомство з однолітками та дорослими, звертання до однокласників.3.

На галявці лісовій… Поняття про назви істот і неістот. Слова, що відповідають на питання «хто?»,«що?»

с. 4


4.

Практичне розрізнення назв істот і неживих предметів, розподіл слів на групи за питаннями «хто?», «що?». Штрихова лінія5.

Закріплення вмінь ставити питання до назв істот та неістот.

с. 5-6

6.

Практика Daily 5: письмо для себе. Оформлення «Щоденника вражень» (далі щоденна діяльність не прописуватиметься, але мати на увазі, що робота у «Щоденнику вражень» відбувається постійно. (див. — щодня)7.

У гості до казки. Слухання казки «Колосок», театралізація уривків з опорою на ілюстрації.

с. 7


8.

Орієнтування в сітці зошита. Верхня та нижня рядкові лінії. Написання вертикальних ліній. Ситуації спілкування. Робота в парах.9.

Описуємо предмети. Поняття про ознаки предметів. Слова, що відповідають на питання який? яка? яке? які? Порівняння предметів за вказаною ознакою. Інтеграція з природознавством, математикою

с. 8–9


10.

Складання запитань. Написання горизонтальних ліній. Ситуації спілкування. Робота в парах.

11.

Тварини цікаві: злі і ласкаві. Поняття про дії предметів. Слова, що відповідають на питання що робить? що роблять? Практичне вживання дієслів з назвами істот та неістот. Інтеграція з математикою

с. 10–11


12.

Вміння давати повну відповідь. Орієнтування в сітці зошита. Написання вертикальних, горизонтальних, похилих ліній. Ситуації спілкування. Робота в парах.13.

Дуже вже цікава у цирку вистава! Поняття про речення. Практичне ознайомлення з реченням. Виокремлення речень з мовного потоку. Аналіз їх за кількістю слів. Складання речень за малюнками.

с. 12–13


14.

Письмо під лічбу. Ситуації спілкування. Робота в парах.15.

Дивний морський світ. Поділ слів на склади. Практичне ознайомлення з поділом слів на склади з опорою на ілюстративний матеріал. Інтеграція з природознавством, математикою.

с. 14–15


16.

Розвиток уміння відповідати та ставити запитання. Письмо похилих з заокругленням унизу. Ситуації спілкування. Робота в парах і малих групах.17.

Ігри та забави. Наголос. Наголошений склад. Практичне ознайомлення з наголошеними і ненаголошеними складами. Спостереження за зміною значення слова залежно від наголосу. Інтеграція з основами здоров'я.

с. 16–17


18.

Письмо похилих з заокругленням угорі. Ситуації спілкування. Робота в парах і малих групах.19.

На подвірї у бабусі є курчатка, кізка, гуси… Мовні й немовні звуки. Спостереження за мовними й немовними звуками. Інтеграція з природознавством

с. 18–19


20.

Письмо подовжених ліній із заокругленням унизу. Письмо похилих з заокругленням унизу. Ситуації спілкування. Робота в парах.21.

Слово «картинг» – незнайоме… Буде нам воно відоме!Голосні та приголосні звуки. Спостереження за вимовою голосних та приголосних звуків. Розрізнення їх на слух, умовне позначення. Інтеграція з основами здоров'я.

с. 20–21


22.

Письмо подовжених ліній із заокругленням унизу та вгорі. Ситуації спілкування. Робота в парах.23.

Парк розваг. Тверді та м'які приголосні звуки. Спостереження за вимовою твердих і м'яких приголосних звуків

с. 22–23


24.

Письмо лівих і правих малих півовалів. Ситуації спілкування. Складання речень. Робота в парах.25.

Чому до річки ходять люди? Звуковий аналіз простих за будовою слів, умовне позначення їх на письмі. Дидактичні ігри. Інтеграція з природознавством.

с. 24–25

26.

Письмо лівих і правих великих півовалів. Ситуації спілкування. Складання речень. Робота в парах.27.

Овочі та фрукти – корисні продукти? Побудова звукової схеми слова. Дидактичні ігри. Диференційоване читання (тут і далі): учні, які вже вміють читати, опрацьовують вірш повністю; учні, які вивчають букву, відшукують її у вірші (букви, виділені синім кольором). Інтеграція з основами здоров'я, природознавством.

с. 26–27


28.

Обведення зразків. Поєднання груп елементів.29.

Звук [а], позначення його буквою «а». Диференційоване читання. Інтеграція з основами здоров'я.

с. 28–29


30.

Написання елементів та великої і малої літери Аа. Ситуації спілкування. Робота в парах.31.

Звук [у], позначення його буквою «у». Виділення звука [у] словах. Диференційоване читання. Інтеграція з природознавством, основами здоров'я

с. 30–31


32.

Написання елементів та великої і малої літери Уу.33.

Звук [о], позначення його буквою «о». Виділення звука [о] словах. Складання діалогу. Диференційоване читання. «А що було б, якби…» Складання альтернативної кінцівки до відомої казки. Театралізація уривків казки «Колобок»

с. 32–33


34.

Написання елементів та великої і малої літери Оо.35.

Я споживаю те, що обираю. Звук [и], позначення його буквою «и». Виділення звука [и] словах. Інтеграція з основами здоров'я. «А що було б, якби…» Складання альтернативної кінцівки до відомої казки.

с. 34–35


36.

Написання літери и та її елементів. Ситуації спілкування. Робота в парах і малих групах.37.

Звуки [м], [мʹ], позначення їх буквою «ем». Дослідження вимови і порівняння звуків.

с. 36–37


38.

Розвиток зв'язного мовлення. Написання елементів та великої і малої літери Мм.39.

Звук [і], позначення його буквою «і». Читання прямих та обернених складів.

с. 38


40.

Написання елементів та малої літери і.41.

Мовні дослідження: буква і як окреме слово; одне слово — різні значення (ківі). Диференційоване читання

с. 39


42.

Написання елементів та великої літери І.43.

Звуки [н], [нʹ], позначення їх буквою «ен». Спостереження за вимовою твердого та м'якого звуків.

с. 40


44.

Написання елементів та малої літери н. Ситуації спілкування.45.

Утворення словосполучень із прийменником на. Диференційоване читання.

с. 41

46.

Написання елементів та великої літери Н. Ситуації спілкування.47.

Звуки [л], [л´], позначення їх буквою «ел». Спостереження за вимовою твердого та м'якого звуків.

с. 42


48.

Написання малої літери л. Робота в парах. Ситуації спілкування.49.

Мовні дослідження: зміна значення слова від зміни наголосу. Диференційоване читання. Інтеграція з природознавством. Робота за картиною Р.Дункана «Лось». Режим доступу: 13.jpg

с. 43


50.

Написання малої літери л. Робота в парах. Ситуації спілкування.51.

Звук [в], позначення його буквою «ве». Мовно-логічні ігри. Розвиток діалогічного мовлення. Робота в парах.

с. 44–45


52.

Написання малої літери в. Робота в парах. Ситуації спілкування.

с.


53.

Читання складів, слів з літерою «ве». Спостереження за вживанням займенників він, вона, воно, вони.

с. 46


54.

Написання великої літери В, складів з нею. Робота в парах. Ситуації спілкування.55.

Мовно-логічні ігри. Диференційоване читання. Соціальний розвиток.

с. 47


56.

Написання великої і малої літери Вв, складів та слів з нею. Робота в парах. Ситуації спілкування.57.

Звуки [с], [с´], позначення їх буквою «ес». Дослідження мовних явищ: слова, які звучать і пишуться однаково, але мають різні значення.

с. 48


58.

Написання малої літери с. Складів та слів із нею.59.

Мовно-логічні ігри. Поняття про читання діалогу в особах.

с. 49


60.

Написання великої літери С, складів та слів з нею. Робота в парах. Ситуації спілкування.61.

Закріплення знань про звукове значення букви «ес». Інтонування речень, скоромовок. Мовно-логічні ігри. Диференційоване читання. Інтеграція з природознавством. Робота за картиною Д.Золана. Режим доступу:
02/35380371-1.jpg

с. 50–51


62.

Написання великої і малої літери Сс, складів та слів з нею. Робота в парах. Ситуації спілкування.63.

Звук [к], позначення його буквою «ка». Дослідження мовних явищ. Соціальний розвиток.

с. 52–53


64.

Написання малої літери к, складів та слів із нею.65.

Закріплення знань про звукове значення букви «ка». Мовне дослідження: роль наголосу в словах. Диференційоване читання. Соціальний розвиток.

с. 54–55


66.

Написання великої літери К, складів та слів з нею. Робота в парах. Ситуації спілкування.67.

Звук [е], позначення його буквою «е». Мовно-логічні ігри. Читання речень з інтонацією протиставлення.

с. 56–57


68.

Написання великої і малої літери Ее, складів та слів із нею.69.

Звуки [р], [р´], позначення їх буквою «ер». Утворення нових слів. Дослідження мовних явищ: роль наголосу у значенні слова. Інтонування окличних речень. Інтеграція з природознавством.

с. 58–59

70.

Написання малої літери р, складів та слів із нею.71.

Закріплення знань про звукове значення букви «ер». Мовно-логічні ігри. Читання тексту «Осокори». Диференційоване читання вірша. Інтеграція з природознавством

с. 60–61


72.

Написання великої літери Р, складів та слів із нею.73.

Звук [п], позначення його буквою «пе». Читання складів та слів з літерою Пп.

с. 62


74.

Написання малої літери п, складів та слів із нею. Ситуації спілкування75.

Робота над правильним вимовлянням глухого [п]. Читання тексту. Робота за картиною З.Серебрякової «На кухні». Режим доступу:
374995.jpg

с. 63


76.

Написання великої літери П, складів та слів із нею. Ситуації спілкування. Робота в парах і малих групах.77.

Закріплення знань про звукове значення букви «пе». Мовно-логічні ігри. Робота над уривком казки «Ріпка» (читання, переказ, театралізація). Інтеграція з природознавством

с. 64–65


78.

Закріплення написання великої і малої літери Пп, складів та слів із нею.79.

Звуки [т], [т´]. Позначення їх буквою «те». Мовно-логічні ігри. Інтеграція з основами здоров'я.

с. 66–67


80.

Написання малої літери т, складів та слів із нею. Ситуації спілкування81.

Закріплення знань про звукове значення букви «те». Творча робота за змістом тексту (продовжити думку дійової особи). Робота над казкою «Комарик і павук»

с. 68–69


82.

Написання великої літери Т, складів та слів із нею. Ситуації спілкування. Робота в парах і малих групах.83.

Звуки [д], [д´], позначення їх буквою «де». Порівняння вимови глухих [т], [т´] та парних дзвінких [д], [д´]. Мовно-логічні ігри. Інтеграція з природознавством.

с. 70–71


84.

Написання малої літери д, складів та слів із нею.85.

Закріплення знань про звукове значення букви «де». Робота над текстом. Диференційоване читання. Інтеграція з природознавством.

с. 72–73


86.

Написання великої літери Д, складів та слів із нею.87.

Звуки [з], [з´], позначення їх буквою «зе». Порівняння вимови дзвінких [з], [з´] та парних глухих [с], [с´]. Мовно-логічні ігри. Інтеграція з природознавством.

с. 74–75


88.

Написання малої літери з, складів та слів із нею.89.

Закріплення знань про звукове значення букви «зе». Робота над текстом «Друзі».

с. 76


90.

Написання великої літери Д, складів та слів із нею. Ситуації спілкування.91.

Закріплення знань про звукове значення букви «зе». Диференційоване читання. Робота над текстом «Коза-дереза». «А що було б, якби…» Складання альтернативної кінцівки до відомої казки. Інтеграція з природознавством. Соціальний розвиток

с. 77


92.

Написання великої і малої літери Дд, складів та слів із нею. Робота в парах і малих групах.93.

Звук [б], позначення його буквою «бе». Робота над текстом «Навесні». Соціальний розвиток

с. 78–79


94.

Написання малої літери б, складів та слів із нею.95.

Закріплення знань про звукове значення букви «бе». Робота над текстом «Добре роби — добре буде».

с. 80


96.

Написання великої літери Б, складів та слів із нею.97.

Закріплення знань про звукове значення букви «бе». Слухання казки «Солом'яний бичок», театралізація уривків. «А що було б, якби…» Складання альтернативної кінцівки до відомої казки.

с. 81


98.

Розвиток зв'язного мовлення. Ситуації спілкування. Робота в парах і малих групах99.

Буква ь «знак м'якшення», позначення нею на письмі м'якості попереднього приголосного. Порівняння вимови твердих та м'яких приголосних звуків. Дослідження ролі ь.

с. 82–83


100.

Написання літери ь, складів та слів із нею.101.

Буквосполучення «ьо». Розвиток швидкості читання. Мовно-логічні ігри. Розвиток мовлення

с. 84–85


102.

Написання буквосполучення ьо. Ситуації спілкування103.

Звук [й], позначення його буквою «йот». Мовно-логічні ігри. Читання діалогу.

с. 86–87


104.

Написання малої літери й, складів та слів із нею.105.

Буквосполучення «йо». Мовно-логічні ігри. Читання тексту в особах. Інтеграція з природознавством

с. 88–89


106.

Написання великої літери Й, складів та слів із нею.107.

Буквосполучення [йа], позначення його буквою «я». Мовно-логічні ігри. Складання діалогу. Інтеграція з природознавством. Соціальний розвиток.

с. 90–91


108.

Закріплення великої і малої літери Йй. Ситуації спілкування.109.

Буква «я», позначення нею м'якості попереднього приголосного і звука [а]. Дослідження складів, у яких буква я стоїть після приголосного. Мовно-логічні ігри. Інтеграція з природознавством.

с. 92–93


110.

Написання малої літери я, складів та слів з нею.111.

Підсумковий урок за семестр. Повторення та закріплення. Робота за картиною А. Елслі. Режим доступу: 53554_original.jpg112.

Написання великої і малої літери Яя, складів та слів з нею. Підсумковий урок за семестр

06.08.2018 17:02
16870

1 коментар

16.12.2018 14:47
Доброго дня.Коли буде календарне планування на ІІ семестр?