Орієнтовне календарне планування з української мови для 1 класу (за оновленою програмою 2016 року)

Орієнтовне календарне планування з української мови (навчання грамоти)для 1 класу за оновленою, розвантаженою навчальною програмою 2016 року.

Календарно-тематичний план враховує усі зміни до програми з української мови для 1 класу.

Календарне планування за новою програмою-2016 не передбачає використання умовних позначень слів (звуко-буквений аналіз(окрім найпростіших слів), схема поділу слів на склади), а також графічного зображення речень. Вивільнений час рекомендується приділити формуванню комунікативних умінь, розвитку пізнавальної активності мислення, креативних здібностей молодших школярів.

Орієнтовне календарне планування

з української мови (навчання грамоти)

за оновленою (спрощеною) навчальною програмою 2016 року

1 клас

(за підручником «Буквар».

Авт.: М.С. Вашуленко, О. В. Вашуленко)

238 год / 7 год на тиждень***

№ з/п

Тема уроку

Дата

Сторінка

Прим.

1.

ДОБУКВАРНИЙ ПЕРІОД**. «Букварику, наш любий друже, ти – наш невтомний помічник!». Знайомство з Букварем. Ознайомлення з правилами поведінки на уроці, сидіння за партою, користування шкільним приладдям.


с.3-5

с.4, пункти 1-4

1.

Ознайомлення з письмовим приладдям, пра­вилами сидіння за партою під час письма. Вправляння у правильному триманні олівця (ручки) під час письма, в умінні орієнтуватися на стрілку, яка вказує напрям письма. Штрихова лінія.
2.

«Веселе літо промайнуло…».Спогади про літній відпочинок. Практичне ознайомлення зі словом та реченням на основі ілюстрацій. Сприймання на слух віршованих творів.


с.6-7


2.

Проведення ліній у заданому напрямку. Формування уміння орієнтуватися на площині сторінки зошита. (Ознайомлення з поняттями «зверху», «знизу», «справа», «зліва». Розміщення малюнків посередині, вгорі, внизу, ліворуч, право­руч від малюнка, зображеного посередині. Наведення, домальову­вання*.
3.

«Школа – наш привітний дім».Формування умінь розрізняти слова та речення. Складання речень за ілюстраціями, власними спостереженнями. Складання розповіді за серією малюнків.


с.8


3.

Наведення, домальовування*. Відтворення колових і прямих рухів пальців. Чітке промовляння назв зображених предметів. Бесіда за навчальними слайдами. Виокремлення з мовлення речень та слів. Складання речень за ілюстраціями.
4.

«До казки на гостину спішить шкільна родина…». Формування умінь ставити запитання і відповідати на них. Формування уявлень про діалог без уживання терміну.Міміка та інтонування: їх значення у спілкуванні. Слухання та розповідь казки.Робота з дитячою книжкою.


с.9


4.

Ознайомлення з основним рядком сітки зошита, окремо верхньою та нижньою рядковими лініями. Зображення предметів у рядку.Формування уявлення про поле сторінки. Складання речень за ілюстраціями. Штрихування малюнків*.
5.

«У саду і на городі щедрі урожаї родять…». Розширення уявлень про слово та речення. Розподіл предметів за семантичними групами «овочі – фрукти». Логічні вправи за питаннями хто це? що це? Складання речень за поданими ілюстраціями, предметними малюнками.


с.10-11


5.

Закріплення уміння писати в рядку. Зображення прямих та похилих ліній. Письмо ламаних і півовальних ліній у рядку. Зафарбовування малюнків*.
6.

«У кожного – своє ім'я, у кожного — свої чесноти…» Ознайомлення зі словами, що є ознаками предметів. Порівняння предметів. Складання речень за предметними малюнками, ілюстраціями.


с.12-13


6.

Міжрядкова (допоміжна) лінія сітки зошита. Складання речень за малюнком. Письмо коротких і довгих вертикальних ліній, ліній із заокругленням. Штрихування.
7.

«Малі і великі: домашні і дикі…» Ознайомлення зі словами, що означають дії предметів. Розподіл предметів за семантичними групами «свійські тварини-дикі тварини». Поділ слів на склади. Поняття наголосу. Складання речень за ілюстраціями та слайдами.


с.14-15


7.

Зображення прямих похилих ліній. Закріплення вміння писати в рядку з міжрядковою лінією короткі та довгі вертикальні лінії, лінії із заокругленням. Розвиток зв'язного мовлення. Обведення контурних малюнків та їх розмальовування*.
8.

«У світі звуків неймовірних: цікавих, тихих, шумних, дивних…».Поділ слів на склади. Закріплення поняття «наголос». Наголошений склад. Робота з дитячою книжкою.


с.16


8.

Похила лінія сітки зошита. Письмо прямих похилих ліній в основному рядку та за межами рядка. Написання прямих із заокругленням унизу та вгорі. Складання речень за слайдами навчальної презентації.
9.

«Тварини – наші друзі змалку: хто з них живе у зоопарку?» Практичне уявлення про немовні звуки та звуки мовлення. Поділ слів на склади. Складання речень за ілюстраціями. Умовні позначення найпростіших за будовою слів (лев, удав).


с.17


9.

Письмо похилих ліній, прямих із заокругленням вгорі та внизу. Наведення елементів малюнка. Складання речень за предметними малюнками.
10.

«Посварились-помирились: друзями ми залишились». Формування навичок звукового аналізу найпростіших за будовою слів (кит, лис). Складання речень за ілюстраціями.


с.18


10.

Підготовчі вправи до написання літер. Письмо півовалів. Звуковий аналіз найпростіших за будовою слів. Штрихування, зафарбовування малюнків, наведення штрихованих контурів.
11.

«Друзів вірних маю я…». Розучування творів малих літературних жанрів (лічилки, мирилки, потішки). Робота з дитячою книжкою.
11.

Підготовчі вправи до написання літер. Письмо малих овалів окремо і в поєднанні. Штрихування, зафарбовування малюнків*.
12.

«Умілі рученята так хочуть працювати!» Закріплення вмінь виконувати мовний аналіз слів та речень. Бесіда за темою «Як багато ми уміємо!». Складання речень за ілюстраціями. Звуковий аналіз найпростіших слів тематичної групи «Праця та творчість»


с.19


12.

Підготовчі вправи до написання літер. Письмо прямих похилих ліній із верхньою та нижньою петлями. Письмоовалів та півовалів у поєднанні та окремо. Повторення правил письма.
13.

«Слово добре й чемне кожному приємне…» Культура мовлення та спілкування. Вправляння у звуковому аналізі найпростіших слів. Складання речень за ілюстраціями та слайдами навчальної презентації.


с.20


13.

Підготовчі вправи до написання літер. Поєднання вивчених елементів. Штрихування, зафарбовування.*
14.

Систематизація та узагальнення вивчено про звук, слово, речення. «У лісі сталася пригода…» Побудова зв'язного висловлювання за серією малюнків, слайдами навчальної ілюстрації.


с.21


14.

Закріплення вмінь писати вивчені елементи букв. Звуковий аналіз слів. Побудова звукових моделей слів. Складання речень за малюнком і графічними схемами. Розвиток зв'язного (усного) мовлення.
15.

БУКВАРНИЙ ПЕРІОД** «Добрий лікар Айболить… » Звук [а], позначення його буквою «а». Виділення звука [а] в складах і словах. Складання речень за малюнками.


с.22-23


15.

Письмо малої літери а. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучення аа. Звуковий аналіз слів.
16.

«Про природу все ти знай: і люби, й оберігай». Бесіда за серією малюнків.Робота з дитячою книжкою.
16.

Письмо малої букви а. Написання буквосполучень аа. Складання речень за сюжетними малюнками. Урок розвитку зв'язного(усного) мовлення.
17.

«Пташка, комашка, тварина: всі твої друзі, дитино…». Звук [у], позначення його буквою у. Виділення звука [у] в складах і словах. Звуковий аналіз найпростіших слів (жук, сова, одуд).


с. 24-25


17.

Письмо малої букви у. Написання буквосполучень уа, ау. Зафарбовування, наведення штрихованого контуру малюнків.*
18.

«Барви осені яскраві – і червоні, і жовтаві…» Звук [о]. Позначення його літерою Оо. Звуковий аналіз простих слів (оса, калина, горобина). Складання речень за ілюстративним матеріалом. Складання короткої розповіді за малюнком (с.27).


с.26-27


18.

Письмо малої літери о. Написання великої букви А, її поєднання з вивченими малими літерами. Підготовчі графічні вправи.
19.

«Осінь лісом походжала, нам дари позалишала…» Звук [и]. Позначення його літерою и. Звуковий аналіз простих слів (кіт, кит, риба, гриб). Складання речень за сюжетними малюнками. Поняття однини та множини предметів (без уживання термінів).


с. 28-29


19.

Написання малої літери о. Поєднання її з вивченими літерами. Написання буквосполучень ии, оо. Виділення вивчених букв у словах.
20.

«Мамо моя люба, рідна моя нене…» Звук [м], позначення його літерою Мм. Читання складів, слів, речень із вивченими літерами. Складання речень за ілюстраціями. Звуковий аналіз найпростіших слів (мама, мак та ін.) Велика літера на початку речення.


с. 30-31


20.

Написання малої літери м. Письмо великої літери О. Поєднання її з іншими літерами. Звуковий аналіз найпростіших слів.
21.

Закріплення звукового значення вивчених літер. Читання і доповнення речень.Робота з дитячою книжкою.
21.

Письмо малої літери и. Варіанти поєднання букв. Написання буквосполучень ми, мо, ма.
22.

Звук [і], позначення його літероюІі. Читання складів і слів із вивченими буквами. Літера і в ролі окремого слова.


с. 32


22.

Письмо малої літери і. Написання буквосполучень мі, ім. Звуковий аналіз найпростіших слів. Диктант вивчених літер.
23.

Закріплення звукового значення вивчених літер. Читання і доповнення речень. Складання розповіді за ілюстраціями «Осінь віночок барвистий плела…».


с.33


23.

Письмо малої букви м, буквосполучень. Написання прямих і обернених складів із буквою м, слів.
24.

«Нову букву вивчаємо, з нею читаємо!» Звуки [н], [н'], позначення їх літерою Нн. Звуковий аналіз найпростіших слів. Читання складів і слів, складання речень за слайдами навчальної презентації.


с. 34


24.

Аналіз складових елементів малої літери н. Письмо великої букви М. Підготовчі графічні вправи. Написання складів та слів із літерами Мм, н.
25.

«Дві сестрички – Ніна й Інна – все читають без упину…» Закріплення звукових значень літери Нн, умінь читати склади й слова з нею. Читання й доповнення речень.


с. 35


25.

Письмо великої літери І. Написання буквосполучень, складів. Закріплення вміння писати вивчені літери. Виділення вивчених букв у словах.
26.

«Із поля, із лану лелеки летіли…» Звуки [л], [л'], позначення їх літерою Лл. Звуковий аналіз найпростіших трискладових слів. Читання складів, слів і речень.


с.36-37


26.

Написання малої літери л, поєднання її з вивченими раніше буквами. Написання слів і речень.
27.

«І донечки, і синки – мамині помічники…» Закріплення звукових значень вивчених літер. Вправи на доповнення незавершених речень. Інтонаційне читання речень, текстів.


с.38-39


27.

Письмо малої літери н, буквосполучень, складів, слів із нею. Списування буквосполучень, поданих друкованим шрифтом.
28.

«Буква В така цікава: стовпчик вверх й дві дужки справа!» Звук [в], позначення його літерою Вв. Особові займенники, їх вживання в реченнях(без уживання термінів). Читання складів, слів, речень.


с. 40-41


28.

Аналіз складових елементів малої літери в. Написання закритої і відкритої літери в у складах та словах.
29.

«На галявці лісовій цілий килим квітковий…» Закріплення звукового значення літери Вв. Читання слів, речень, текстів. Складання речень за ілюстраціями.


с.42-43


29.

Письмо малої літери в. Написання великої літери Л. Підготовчі графічні вправи. Написання складів і слів із вивченими літерами.
30.

«Місяць світить нам з небес: схожий він на букву еС..» Звуки [с], [с], позначення їх літерою Сс. Читання складів, слів, речень. Словниково-логічні вправи. Робота з анаграмами


с.44-45


30.

Письмо великої букви Л. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів із літерою Л. Встановлення відповідностей між друкованими та рукописними літерами.
31.

«Кожній мамі те за щастя, якщо діти роботящі…» Опрацювання звукових значень букви Сс. Опрацювання текстів «Мама і сини», «У лісі».


с.46-47


31.

Закріплення уміння писати вивчені літери в поєднанні. Написання великої літери А. Порівняння її елементів з елементами великої літери Л.
32.

«Буква «Ка» така прудка! Як козак, здійнявши руку, витинає гопака!» Звук [к], позначення його літерою Кк. Читання складів, слів. Робота з анаграмами. Словниково-логічні вправи. Опрацювання тексту «Миколин сокіл».


с.48-49


32.

Письмо малої літери к. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, складів та слів з вивченими літерами. Звуковий аналіз найпростіших слів.
33.

«Колисаночка лунала: мати долю закликала…» Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою Кк. Читання речень, поданих рукописним шрифтом. Опрацювання тексту «Калина».


с.50-51


33.

Закріплення вміння писати малу літеру к. Написання складів, слів із малою буквою к. Виділення вивчених літер у словах.
34.

«Буква «еР» на прапор схожа: розвіватись лиш не може…»Звуки [р], [р'], позначення їх літерою Рр. Читання складів, слів, речень. Словниково-логічні вправи.


с.52-53


34.

Написання малої літери р. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень з вивченими літерами. Встановлення відповідності між вивченими малими та великими літерами.
35.

«А рибалки вранці-рано вдвох рибалили старанно…» Закріплення звукових значень літери Рр. Опрацювання тексту «Ранок коло ріки». Словниково-логічні вправи.Робота з дитячою книжкою.


с. 54-55


35.

Письмо малої літери р. Написання складів та слів із буквою р. Списування слів, поданих друкованим шрифтом. Розвиток зв'язного (усного) мовлення.
36.

«На Івана, на Купала, ми віночки відпускали…» Звук [п], позначення його буквою «пе». Звуковий аналіз слів. Уявлення про омоніми (без уживання терміна). Словниково-логічні вправи. Опрацювання тексту «На Івана Купала».


с.56-57


36.

Написання малої літери п, порівняння її з малою літерою р. Складання і записування речень, поданих друкованим шрифтом.
37.

«Скрипочка співає – пісенька лунає…». Закріплення звукового значення літери Пп. Аналітико-синтетичні вправи з вивченими звуками і буквами. Читання речень. Опрацювання текстів «Веселі пісні» та «Сливи».


с.58-59


37.

Опрацювання елементів великої літери П. Написання складів та слів з літерою Пп.
38.

«Тук-тук-тук і ток-ток-ток: схожа «Те» на молоток…» Звуки [т], [т'], позначення їх літерою Тт. Читання складів, слів, речень. Словниково-логічні вправи. Вивчення малих жанрів літературної творчості (скоромовки).


с.60-61


38.

Написання малої літери т. Аналіз її складових елементів… Порівняння малих літер т, п ір. Письмо складів і слів з літерою т. Виділення зайвої літери з групи букв.
39.

«Котик і Півник» – повчальна це казка. Послухай і ти її, друже, будь ласка…»Закріплення звукових значень літери Тт. Опрацювання тексту «Котик і Півник».


с.62-63


39.

Написання великої літери К. Закріплення уміння писати вивчені літери. Запис літер «на слух». Складання речень за ілюстраціями та слайдами навчальної презентації.
40.

«Іменини – веселе свято: що про нього ми можем сказати?» Звук [е], позначення його літерою Ее. Ребус. Слова, протилежні за значенням. Опрацювання тексту «Веселі іменини».


с.64-65


40.

Письмо малої літери е. Підготовчі графічні вправи. Написання складів та слів з малою літерою е. Аналіз складових елементів та написання великої літри Н.
41.

«Веселики-журавлі, будьте в нашому селі!» Закріплення звукового значення букви «е». Кросворд. Опрацювання тексту «Село Веселе». Читання речень, поданих рукописним шрифтом.


с.66-67


41.

Написання великої літери Т. Закріплення уміння писати вивчені літери. Самодиктант. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.
42.

«Буква «Де» як дивний дім: лиш одне віконце в нім…» Звуки [д], [д'], позначення їх літерою Дд. Практичне засвоєння дзвінкої вимови звуків у кінці складів і слів. Словниково-логічні вправи. Робота з дитячою книжкою.


с.68-69


42.

Письмо великої букви Р. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень. Розвиток зв'язного (усного) мовлення.
43.

«Будь природі другом, будь природі сином, ти шануй, дитино, рідну Батьківщину…» Закріплення звукових значень літери Дд. Опрацювання тексту «Парк на пустирі». Скоромовка. Читання речень, поданих рукописним шрифтом.


с. 70-71


43.

Письмо малої літери д. Підготовчі графічні вправи. Написання складів. Складання і записування слів із вивчених букв.
44.

«Ой, весела в нас зима!» Звуки [з], [з], позначення їх літерою Зз. Дзвінке вимовляння цих звуків у кінці слів і складів. Омоніми. Фразеологізми (без уживання термінів). Опрацювання тексту «Весела зима». Скоромовки.


с. 72-73


44.

Написання малої і великої літери Зз. Письмо великої літери В. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, слів та речень з вивченими літерами.
45.

«Прозора в озері водиця…» Закріплення звукових значень літери Зз. Опрацювання тексту «Ранок на озері».


с. 74-75


45.

Написання великої літери С. Порівняння її з великою літерою О. Закріплення уміння писати вивчені літери. Повторення правил з'єднання вивчених букв. Списування тексту, поданого рукописним шрифтом.
46.

«Голубіє в полі льон…» Буква ь позначення нею на письмі м'якості приголосних. Читання складів, слів. Опрацювання тексту «Льон».


с. 76


46.

Письмо малої літери ь. Написання великої літери У. Підготовчі графічні вправи. Письмо складів та слів із літерою ь.
47.

«Осінь дарунки із лісу несе…» Закріплення букви «знак м'якшення». Звуковий аналіз слів. Опрацювання тексту «Дарунки лісу».


с. 77


47.

Письмо великої букви Д. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів і речень із вивченими літерами. Звуковий аналіз найпростіших слів.
48.

«Друзів ти вірних цінуй, бережи…» Звук [б], позначення його літерою Бб. Зіставлення звуків [б] — [п]. Словниково-логічні вправи. Опрацювання тексту «Великі друзі».


с. 78-79


48.

Письмо малої літери б. Написання великої літери Е. Написання складів, слів з вивченими літерами.
49.

«Рудохвоста витівниця серед лісу веселиться…» Закріплення звукового значення букви Бб. Читання слів. Опрацювання тексту «Білки». Скоромовка. Робота з дитячою книжкою.


с. 80-81


49.

Письмо малої літери б. Порівняння складових елементів мали літер б та в. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень. Розвиток зв'язного мовлення.
50.

«Буква «Ге» – немов гачок!», — гордо каже гусачок…» Звук [г], позначення його літерою Гг. Звуковий аналіз найпростіших слів. Словниково-логічні вправи. Читання речення, поданого рукописним шрифтом.


с. 82-83


50.

Написання малої літери г. Закріплення уміння писати вивчені букви. Складання і записування слів. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.
51.

«Буква Ґе, з ріжком вгорі, посміхнулась дітворі…» Звук [ґ], позначення його літерою Ґґ. Читання складів, слів. Опрацювання фразеологізмів (Без уживання терміну). Скоромовки.


с. 84-85


51.

Письмо малої літери ґ. Написання великої літери Г. Порівняння її з рукописною літерою Р. Підготовчі графічні вправи. Написання букви в складах і словах.
52.

«Рученята вміло й чемно працювали недаремно…» Закріплення звукових значень літер Ґґ, Гг. Опрацювання тексту «Гурток «Умілі руки»».


с. 86


52.

Письмо великої букви Ґ, складів та слів із нею. Списування слів і речень, поданих друкованим шрифтом.
53.

«На город Галинка йшла: огірочки там знайшла!» Закріплення звукових значень літер Ґґ, Гг. Опрацювання тексту «Восени на городі».


с. 87


53.

Закріплення уміння писати вивчені букви. Списування речень, поданих рукописним та друкованим шрифтом.
54.

«Коло печі кіт муркоче: молочка, напевно, хоче!» Звук [ч], позначення його літерою Чч. Читання складів, слів. Звуковий аналіз найпростіших слів. Словниково-логічні вправи. Малі жани літературної творчості. Скоромовки. Заклички.


с. 88-89


54.

Письмо малої літери ч. Підготовчі графічні вправи. Написання складів та слів із літерою ч. Написання великої літериБ. Звуковий аналіз найпростіших слів.
55.

«Карпат зелені полонини…» Закріплення звукового значення літери Чч. Опрацювання тексту «На полонині» і вірша «Карпати». Загадки.


с.90-91


55.

Письмо великої літери Ч. Порівняння складових елементів великих літер Ч та У. Написання складів, слів та речень із буквою Ч.
56.

«Підводна краса: морські чудеса…» Звук [й], позначення його буквою Йй. Читання слів. Опрацювання тексту «Казковий світ». Робота з дитячою книжкою.


с.92-93


56.

Закріплення уміння писати вивчені літери. Написання малої літери й. Розвиток зв'язного мовлення.
57.

«Працьовитий рій гуде…» Закріплення звукового значення літери Йй. Буквосполучення йо. Опрацювання тексту «Пасіка» і народної пісеньки «Зайчику, зайчику». Читання в особах.


с.94-95


57.

Написання великої літери Й окремо та у поєднанні з іншими літерами. Написання буквосполучень, слів.
58.

«Хуртовина налетіла: хутром білим все накрила…» Звук [х], позначення його літерою Хх. Читання слів. Звуковий аналіз слів. Опрацювання вірша «Колискова пісенька». Загадки.


с.96-97


58.

Письмо малої літери х. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень. Складовий диктант.
59.

«Хмарко, хмарко, постривай! Трішки дощику хоч дай!» Закріплення звукового значення літери Хх. Опрацювання тексту «Казкові хмаринки». Загадка.


с.98-99


59.

Письмо великої літери Й. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень. Навчальний диктант.
60.

«На сторінку «Букваря» гордо вийшла буква Яя…» Словниково-логічні вправи. Опрацювання вірша Н.Забіли «Хто кого злякався?».


с.100-101


60.

Письмо малої літери я. Підготовчі графічні вправи. Написання складів та слів із буквою я. Складання і записування слів із вивченими літерами.
61.

«Буква Я – немов моряк: ніжку гарно ставить так!». Опрацювання тексту «Ялта». Загадка.


с.102-103


61.

Письмо малої літери я. Підготовчі графічні вправи. Написання складів та слів із буквою я. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.
62.

«Буква «Же» — ти бач яка! Дуже схожа на жука!» Звук [ж], позначення його літерою Жж. Дзвінка вимова звука [ж] у кінці складів і слів. Скоромовка. Опрацювання віршів Н.Забіли «На зеленому лужку» і Л.Вознюк «Журиться журавлик дуже».


с.104-105


62.

Аналіз складових елементів та написання малої літери ж. Підготовчі графічні вправи. Написання складів та слів із літерою ж.
63.

«Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже…» Закріплення звукового значення літери Жж. Опрацювання уривка казки «Лисичка і Журавель». Прислів'я. Робота з дитячою книжкою.


с.106-107


63.

Написання великої літери Н. Підготовчі графічні вправи. Написання складів та слів. Розвиток зв'язного (усного) мовлення.
64.

«Три стовпці – внизу межа. Глянь-но! Вийшла буква «Ша!» Звук [ш], позначення його літерою Шш. Читання слів, речень. Опрацювання тексту «Хороша гра».


с.108-109


64.

Написання малої літери ш. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень. Словниковий диктант.
65.

«До моєї годівнички прилетіли вже синички!» Зіставлення звуків [ж] — [ш]. Опрацювання оповідання «Поспішай, синичко!» (за Г.Демченко). Робота над віршем П. Воронька «Кожушок». Скоромовка.


с.110-111


65.

Письмо великої літери Ч, складів і слів із нею. Порівняння написання літер Ч та У. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.
66.

«Довелося цапу й киці їхати по залізниці…» Звуки [ц], [ц'], позначення їх буквою «це». Звуко-буквений аналіз найпростіших слів. Скоромовка. Опрацювання тексту «Циркова залізниця».


с.112-113


66.

Письмо малої букви ц, буквосполучень та слів із нею. Підготовчі графічні вправи. Складання і записування слів.
67.

«Не цурайся зроду свого ймення і роду…» Закріплення звукових значень літери Цц. Опрацювання казки «Родичі» та вірша В. Лучука «Уставати рано треба».


с.114-115


67.

Письмо великої букви Х. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, слів. Складання і записування словосполучень.
68.

«У зелені діброва, у зелені гаї…» БукваЇї. Опрацювання вірша А. Камінчука «В зелені діброва» Робота над текстом «На екскурсії».


с.116-117


68.

Письмо малої літериї, складів та слів із нею. Складання і записування слів. Навчальний диктант.
69.

Закріплення звукового значення літери Її. Опрацювання тексту «Гроші України».


с.118


69.

Письмо великої букви Я. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, слів. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.
70.

«Різні є у нас міста…» Закріплення звукового значення вивчених літер. Опрацювання тексту «Міста України». Складання усного висловлювання про рідне місто (село). Робота з дитячою книжкою.


с.119


70.

Письмо великої літери Ж. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, слів. Звуковий аналіз простих слів. Розвиток зв'язного мовлення.
71.

«Мамі я допомагаю: й посуд мию, й прибираю…» Літера Юю. Опрацювання віршів Лесі Українки «Пісенька весняної води», О. Пархоменка «Я матусю дожидаю». Прислів'я.


с.120-121


71.

Письмо великої букви Я, буквосполучень із нею. Доповнення та записування речень. Складання і записування слів.
72.

«Тато з мамою аж сяють, коли їм помагаю…» Опанування звукових значень літер Яя, Юю. Опрацювання оповідання М. Коцюбинського «Десять робітників». Робота над віршем І. Січовика «Руки».


с.122-123


72.

Письмо малої та великої літери Юю. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень та слів із буквою ж. Звуковий аналіз слів.
73.

«А барвисте коромисло понад річкою повисло…» Буква Єє. Ознайомлення зі звуковим значенням літериЄє. Загадка. «Барвисте коромисло» В. Сухомлинський


с.124-125


73.

Написання малої літери Єє. Підготовчі графічні вправи. Написання складів. Списування тексту, поданого друкованим шрифтом.
74.

«Під землею, подивіться, незвичайна залізниця…» Закріплення звукових значень літери Єє. Звуко-буквений аналіз слів. Загадки. Б.Вовк «Київське метро»


с.126-127


74.

Написання великої літери Є. Письмо малої букви ш. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень з вивченими літерами.
75.

«Батьківщина – найрідніший край. Памятай, дитино, пам'ятай…» Літера Щщ, позначення нею сполучення звуків [шч]. «Наша Батьківщина» В.Симоненко. Прислів'я.


с.128-129


75.

Написання малої літери щ. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, слів та речень.
76.

«Де руки й охота, там добра робота!» Закріплення звукового значення літери Щщ. Опрацювання вірша Г. Малик «Що для чого треба?». Порівняння віршів. Прислів'я.


с.130


76.

Письмо великих літер Ш та Щ. Порівняння елементів літер. Підготовчі графічні вправи. Письмо складів та слів із літерою щ. Списування слів, поданих друкованим шрифтом.
77.

«Щось берізка шепотіла вітрові на вушко…» Закріплення звукового значення вивчених букв. Опрацювання оповідання І. Прокопенко «Про що шепотіли берізки». Робота з дитячою книжкою.


с.131


77.

Письмо великої літери Щ, буквосполучень та слів із нею. Написання речень. Розвиток зв'язного (усного) мовлення.
78.

«Бува Фф – то фантазерка, любить фрукти й феєрверки…» Звук [ф], позначення його літерою Фф. Читання слів. І.Макота «Буква Ф. Опрацюваннятексту «Телефон». Складання правил розмови по телефону.


с.132-133


78.

Письмо малої літери ф, буквосполучень із нею. Складання і записування слів із вивчених літер. Диктант вивчених букв.
79.

«Жирафі в зоопарку не холодно й не жарко…» Закріплення звукового значення літери Фф. Опрацювання текстів «Жирафи» і «Жарт».


с.134-135


79.

Письмо великої літери Ф, складів та слів із нею. Записування речень. Навчальний диктант.
80.

«Дзень-дзелень! – дзвенить дзвіночок… » Звуки [дз], [дз`]. позначення їх буквосполученням «дз». А.Зарудний «Дзвіночки»; «Лісовий майстер», Ю.Старостенко


с.136-137


80.

Написання буквосполучення дз. Підготовчі графічні вправи. Написання словосполучень та речень.
81.

«Жу-жу-жу», – дзижчать джмелі: і великі, і малі…» Звук [дж], позначення його буквосполученням дж. Відпрацювання злитої вимови звука [дж]. Звуко-буквений аналіз простих слів. Опрацювання вірша Н. Забіли «Джміль» та оповідання В. Дуб «Бджілка».


с.138-139


81.

Написання буквосполучень дж, дз. Написання складів, слів, речень.
82.

«Я такий же, як знак розділовий, я відомий шкільній дітворі, та в словах української мови я пишусь не внизу, а вгорі…» Апостроф. Роль апострофа в українській мові. Вимова і написання слів з апострофом. Опрацювання вірша Н.Красоткіної «В п'ятницю, у надвечір'я».


с.140


82.

Написання апострофа у словах. Підготовчі графічні вправи. Написання складів та слів із вивченими малими та великими літерами. Списування тексту, поданого друкованим шрифтом.
83.

«Комп'ютер важливий у нашім житті…» Закріплення правила вживання апострофа в українській мові. Опрацювання тексту «Комп'ютерна мишка» і вірша «Узявсь Дем'ян навчати кішку».


с.141


83.

Написання великих літер Ц та Щ. Написання буквосполучень та речень. Вибірковий диктант.
84.

ПІСЛЯБУКВАРНИЙ ПЕРІОД** «Тарас Шевченко – великий син України…» Т.Шевченко «Тече вода з-під явора». Робота з дитячою книжкою.


с.142-143


84.

Письмо малої літери ш, складів та слів із нею. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів, речень. Розвиток зв'язного(усного) мовлення.
85.

Іван Франко — дітям. Бесіда-розповідь про Івана Франка. Опрацювання тексту «Іван Якович Франко» та уривка казки. І.Франка «Лисичка і Рак».


с.144


85.

Письмо великих літер І, Ф, буквосполучень та слів з вивченими літерами. Складання і записування речень.
86.

«Поблискують черешеньки в листі зелененькім…» Бесіда-розповідь про Лесю Українку. Опрацювання тексту «Леся Українка». Л.Українка «Вишеньки». Читання в особах.


с.146-147


86.

Написання вивчених літер. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, слів. Списування слів, поданих друкованим шрифтом.
87.

«Хто не вміє поступатись, тому важко домовлятись…» М. Коцюбинський «Про двох цапків».


с.148


87.

Вправляння у написанні вивчених літер, буквосполучень та слів із ними. Складання й записування речень.
88.

«Доброго ранку! – мовлю за звичаєм. — Доброго ранку! – кожному зичу я…» Опрацювання тексту «Хороші звичаї». Складання усної розповіді про звичаї рідного краю.


с.149


88.

Письмо буквосполучень дз, Дз, слів із ними. Складання і записування речень.
89.

«В кожного є мрія, що дає надію…» Опрацювання тексту «Мрія збулася». Складання усної розповіді на тему «Про що ти мрієш?».
89.

Написання буквосполучень дж, Дж, слів із ними. Складання й записування речень. Словниковий диктант.
90.

«З настроєм гарним і день веселіший…» Опрацювання вірша А. Костецького «Буде день веселий».
90.

Написання складів та слів з апострофом. Звуковий аналіз найпростіших слів. Пояснювальний диктант.
91.

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів. Робота з дитячою книжкою.
Наступні уроки в післябукварний період рекомендується проводити за навчальним посібником: Вашуленко М.С., Вашуленко О.В. Післябуквар. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, 112 с., або за будь-яким іншим посібником на розсуд учителя.

91.

Списування і складання речень. Повторення написання літер Л, А, М, поєднання їх з іншими літерами. Розвиток зв'язного (усного) мовлення.
92.

Удосконалення навички читання. Виконання завдань, спрямованих на формування усвідомлення прочитаного. Опрацювання навчальних текстів.
92.

Доповнення речень. Повторення написання літер С, Є, О, Ю, поєднання їх з іншими літерами. Навчальний диктант.
93.

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.
93.

Складання речень за малюнками. Повторення написання букв Й, Ш, Ц, Щ, І, І, Н, К, поєднання їх з іншими буквами.
94.

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.
94.

Письмо під диктування. Повторення написання букв Р, В, Б, Д 3, Е, Д Ф, поєднання їх з іншими буквами.
95.

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.
95.

Алфавіт. Звуки мовлення. Букви. Алфавітні назви букв. Закріплення вмінь писати літери Ґ, Г, П, Т, Б.
96.

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.
96.

Голосні звуки. Склад. Наголос. Поділ слова на склади. Звуко-буквений аналіз найпростіших трискладових слів. Закріплення уміння писати літери X, Ж, У, Ч.
97.

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.
97.

Приголосні звуки Тверді і м'які приголосні звуки.
98.

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів. Робота з дитячою книжкою.
98.

Дзвінкі й глухі приголосні звуки. Удосконалення вимови окремих звуків. Розвиток зв'язного мовлення.
99.

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.
99.

Буква й та буквосполучення йо. Звуко-буквений аналіз простих слів.
100.

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.
100.

Звуко-буквений аналіз найпростіших трискладових слів. Навчальний диктант.
101.

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.
101.

Буква я. Звуко-буквений аналіз слів. Виконання мовних завдань.
102.

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.
102.

Буква є. Звуко-буквений аналіз слів. Виконання мовних завдань.
103.

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.
103.

Буква ї. Звуко-буквений аналіз простих двоскладових слів. Виконання мовних завдань.
104.

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на формування читацької навички, усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.
104.

Букви г і ґ. Виконання мовних вправ.
105.

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів. Робота з дитячою книжкою.
105.

Буква щ. Словниковий диктант. Розвиток зв'язного (усного) мовлення.
106.

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.
106.

Буквосполучення дз, дж. Вимова звуків [дж], [дз]. Звуко-буквений аналіз слів.
107.

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.
107.

М'який знак. Буквосполучення ьо. Звуко-буквений аналіз слів із м'яким знаком. Написання слів із буквою ь і буквосполученням ьо.
108.

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.
108.

Апостроф. Правило вживання апострофа. Навчальний диктант.
109.

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.
109.

Велика буква в іменах і прізвищах людей, у назвах міст, сіл, річок.
110.

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.
110.

Слова — назви предметів.
111.

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.
111.

Слова — назви ознак предметів.
112.

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів. Робота з дитячою книжкою.
112.

Слова — назви дій предметів. Розвиток зв'язного (усного) мовлення.
113.

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.
113.

Слова, протилежні за значенням.
114.

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.
114.

Слова, близькі за значенням.
115.

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.
115.

Слова, однакові за звучанням, проте різні за значенням.
116.

Удосконалення навички читання. Виконання завдань, спрямованих на розширення поля читання, формування усвідомленого сприйняття тексту.
116.

Речення. Уживання розділових знаків у кінці речення. Розвиток практичних умінь складати і записувати речення.
117.

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.
117.

Текст. Зміст, заголовок тексту. Відповідність заголовка змістові тексту.
118.

Узагальнення і систематизація знань учнів. Перевірка навички читання.
118.

Контрольне списування тексту, поданого друкованим шрифтом.
119.

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів. Робота з дитячою книжкою.
119.

Узагальнення і систематизація знань учнів. Розвиток зв'язного мовлення. Підсумок за рік.
*Відповідно до вимог оновленої програми з української мови для учнів 1 класу, недопустимим є перевантаження учнів завданнями, які містяться у додаткових посібниках, зошитах з друкованою основою: зафарбовування малюнків, складання схем, таблиць, виконання додаткових завдань і вправ, написання домашніх творів тощо.

**Розподіл часу на добукварний, букварний та післябукварний періоди відбувається на розсуд учителя, проте суттєво скорочувати добукварний період не рекомендується.

***Для забезпечення синхронності у навчанні читання й письма, рекомендується розподілити години так: один тиждень 3 години читання, 4 – письма, наступний тиждень – навпаки.

Завантажити:
01.09.2016
19647

Коментарі

Немає коментарів. Прокоментуєте першим?